:: หลักสูตรช่างฝีมือทหาร

เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เริ่มกลางเดือน พฤศจิกายนของทุกปี  ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. โดยเรียนร่วมกับหลักสูตรชั้น ม.3 ในภาคเรียนที่สอง มุ่งเน้นในวิชาหลักที่ใช้สอบ อย่างครบถ้วน ทั้งคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ตลอดจนการฝึกพลศึกษาอย่างครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ใช้สอบจริง  เรามีบริการพาไปสอบ-ที่พัก ในราคาประหยัดอีกด้วย  ค่าเรียน นักเรียนประจำ (นอนคืนวันเสาร์)  8,500.- บาท นักเรียนไปกลับ 7,000.- บาท