ภาพการเรียนการสอน

การเตรียมตัวทั้งวิชาการและพลศึกษา  ต้องมีมาตรฐานในการเตรียมตัวอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ที่โรงเรียนของเรามีอาคารสถานที่ที่ออกแบบมาเพื่อการติวเข้มด้านทหารตำรวจ โดยเฉพาะ จึงมีความพร้อมในการรองรับนักเรียนจากทั่วประเทศกว่า 300 คนทุกปี

                                             read more...

   regis button