canada goose milano duveticapiumini parajumpers outlet segusino woolrich outlet barbour italia canada goose uomo giacca barbour canada goose roma belstaff outlet piumini duvetica canada goose outlet belstaff pelle peuterey saldi barbour giacca canada goose italia belstaff milano barbour uomo parajumpers segusino belstaff uomo canada goose prezzi woolrich parka belstaff greece barbour greece belstaff jackets canada goose greece ugg greece parajumpers sales moncler jacket
parajumper jakke woolrich jakke belstaff jakke peuterey jakke canada goose expedition parka dame barbour jakke canada goose expedition parka moncler jakke parajumper dame moncler portugal ugg portugal peuterey jackets uk peuterey jacket canada goose sale uk parajumpers sale belstaff uk peuterey uk duvetica uk
cialis pas cher viagra generique acheter cialis acheter viagra kamagra jelly cialis sans ordonnance kamagra gel kamagra oral jelly viagra pas cher acheter kamagra levitra sans ordonnance kamagra 100mg kamagra pas cher kamagra prix generisk cialis kamagra oral jelly viagra fass viagra pris cialis fass kamagra gel comprar kamagra viagra sin censura viagra original

 ม.3 ติวเข้มสอบเข้าเตรียมทหาร

วัตถุประสงค์ :

 1. นักเรียนสามารถนำความรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา ไปใช้เรียนในโรงเรียนของตนเองได้ (ไม่ต้องเรียนพิเศษที่อื่นเพิ่มเติม)
 2. สร้างทัศนคติในการประกอบวิชาชีพทหารตำรวจ
 3. นักเรียนรู้ขึ้นตอนและวิธีการในการเตรียมความพร้อมระยะยาวเพื่อสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
 4. สุขภาพร่างกายแข็งแรง
 5. นักเรียนมีระเบียบวินัยในการอยู่ร่วมกันกับสังคมหมู่มาก
 6. ฝึกความเชี่ยวชาญในการทำข้อสอบเตรียมทหาร

ระยะเวลาเรียน : เรียนเฉพาะเสาร์ (เต็มวัน) – อาทิตย์ (ครึ่งวัน) เวลา 9.00 – 16.30 น. (รวม 4 เดือน)

 • วิชาที่เรียน 5 วิชาหลัก (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา) ตรงตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
 • พลศึกษา มุ่งเน้นการเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรง และทักษะการปฏิบัติตามแบบการสอบเข้าของโรงเรียนเตรียมทหาร

ค่าเรียน

 • ไป-กลับ 6,500.- บาท/เทอม
 • นักเรียนประจำ (นอนเฉพาะคืนวันเสาร์ 7,500.- บาท/เทอม)

จำนวนที่รับ 3 ห้อง (รับ 105 คน)

ม.2 เตรียมความพร้อมสอบเข้าเตรียมทหาร

วัตถุประสงค์ :

 1. นักเรียนสามารถนำความรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา ไปใช้เรียนในโรงเรียนของตนเองได้ (ไม่ต้องเรียนพิเศษที่อื่นเพิ่มเติม)
 2. สร้างทัศนคติในการประกอบวิชาชีพทหารตำรวจ
 3. นักเรียนรู้ขึ้นตอนและวิธีการในการเตรียมความพร้อมระยะยาวเพื่อสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
 4. สุขภาพร่างกายแข็งแรง
 5. นักเรียนมีระเบียบวินัยในการอยู่ร่วมกันในสังคม
 6. ฝึกทำข้อสอบเตรียมทหาร

ระยะเวลาเรียน : เรียนเฉพาะเสาร์ (เต็มวัน) – อาทิตย์ (ครึ่งวัน) เวลา 9.00 – 16.30 น. (รวม 4 เดือน)

 • วิชาที่เรียน 5 วิชาหลัก (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา) ตรงตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
 • พลศึกษา มุ่งเน้นการเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรง และทักษะการปฏิบัติตามแบบการสอบเข้าของโรงเรียนเตรียมทหาร

ค่าเรียน

 • ไป-กลับ 6,500.- บาท/เทอม
 • นักเรียนประจำ (นอนเฉพาะคืนวันเสาร์ 7,500.- บาท/เทอม)

จำนวนที่รับ 1 ห้อง (รับ 35 คน)

ม.1 เรียนพื้นฐานสำหรับการสอบเข้าเตรียมทหาร

วัตถุประสงค์ :

 1. นักเรียนสามารถนำความรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา ไปใช้เรียนในโรงเรียนของตนเองได้ (ไม่ต้องเรียนพิเศษที่อื่นเพิ่มเติม)
 2. สร้างทัศนคติในการประกอบวิชาชีพทหารตำรวจ
 3. นักเรียนรู้ขึ้นตอนและวิธีการในการเตรียมความพร้อมระยะยาวเพื่อสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
 4. สุขภาพร่างกายแข็งแรง
 5. นักเรียนมีระเบียบวินัยในการอยู่ร่วมกันในสังคม

ระยะเวลาเรียน : เรียนเฉพาะเสาร์ (เต็มวัน) – อาทิตย์ (ครึ่งวัน) เวลา 9.00 – 16.30 น. (รวม 4 เดือน)

 • วิชาที่เรียน 5 วิชาหลัก (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา) ตรงตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
 • พลศึกษา มุ่งเน้นการเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรง และทักษะการปฏิบัติตามแบบการสอบเข้าของโรงเรียนเตรียมทหาร

ค่าเรียน

 • ไป-กลับ 6,500.- บาท/เทอม
 • นักเรียนประจำ (นอนเฉพาะคืนวันเสาร์ 7,500.- บาท/เทอม)

จำนวนที่รับ 1 ห้อง (รับ 35 คน)

:: ประวัติผู้บริหาร

 

         

executive1

        นาวาอากาศโท ธนารักษ์ ธูปมงคล       

                       
 • เตรียมทหาร 36 นายเรืออากาศ 43
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศรุ่น 59
 • สอบได้อันดับที่  1  โครงการช้างเผือกโรงเรียนนายเรืออากาศ  กองบิน 46 ประจำปี  2536
 • สอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารได้อันดับที่ 8  ในส่วนของกองทัพอากาศ
 • รางวัลเรียนดีจากโรงเรียนเตรียมทหาร
 • หลักสูตรระบบแจ้งเตือนภัยของอากาศยาน  ประเทศอิสราเอล
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า โรงเรียนนายเรืออากาศ
 • ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)           

 

 

:: ความเป็นมา

โรงเรียนกวดวิชาพิษณุโลกวิชาการ ( PHITSANULOK CADET CENTER )เป็นสถาบันกวดวิชาเพื่อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 โดยการดำเนินงานของอาจารย์ทะยาน ธูปมงคล  และครอบครัว  โดยมีเรืออากาศตรีธนารักษ์  ธูปมงคล (ยศขณะนั้น)และทีมงานผู้ดำเนินการสอนซึ่งนับเป็นสถาบันกวดวิชาเพื่อสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร แห่งแรกในจังหวัดพิษณุโลก ในปีแรกของการติวเข้มนั้น มีนักเรียนเพียง 27 คน โดย 2 ใน 27คนได้สอบผ่านเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และเป็นที่น่ายินดียิ่งที่ปัจจุบันทั้งสองคน ได้สำเร็จการศึกษาและได้รับพระราชทานยศเป็นร้อยตำรวจตรีเมื่อ เดือน มี.ค.50 นับเป็นศิษย์รุ่นแรกที่สามารถผ่านเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารและจบการศึกษาได้อย่างน่าภาคภูมิใจ

 

:: การเรียนการสอน

โรงเรียนของเราใช้อาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนร่วมกับอาจารย์ที่เป็นคนรุ่นใหม่ เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนิทคุ้นเคย กล้าซักถาม และมีการปรับปรุงตำราเรียนอยู่เสมอ

 

 

 

 

:: แนวความคิดในการดำเนินการ

 1. ต้องดำเนินการสอนโดยบุคลากรที่มีประสบการณ์ตรง (นักเรียนเตรียมทหาร) หรือดำเนินการสอนโดยอาจารย์ที่มีประสิทธิภาพเท่านั้น
 2. ต้องมีมาตรฐานทั้งภาควิชาการ ภาคพลศึกษา และห้องเรียนที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน
 3. สามารถรองรับความต้องการของนักเรียนในจังหวัดพิษณุโลกหรือจังหวัดใกล้เคียงได้
 4. ค่าใช้จ่ายในการเข้าเรียนกับสถาบันมีความเหมาะสมกับเศรษฐกิจ

 

moncler takki barbour takki canada goose takki canada goose ale woolrich takki parajumpers takki canada goose suomi belstaff takki ugg ale parajumpers gobi parajumpers homme doudoune parajumpers homme peuterey prix doudoune duvetica ugg bebe duvetica doudoune parajumpers outlet barbour pas cher doudoune peuterey belstaff pas cher duvetica femme doudoune duvetica femme
viagra prezzo cialis originale levitra generico kamagra prezzo levitra senza ricetta acquisto kamagra viagra generico viagra originale kamagra gel viagra online cialis 5 mg levitra prezzo comprare viagra comprare kamagra comprare levitra comprare cialis cialis prezzo kamagra oral jelly cialis generico cialis generico prezzo
new balance uk jordan trainers Adidas Stan Smith uk nike free 5.0 uk oakley sunglasses uk timberland boots uk nike air max sale saucony trainers Longchamp uk adidas football boots uk polo shirts uk louis vuitton uk adidas neo uk nike air force 1 uk cheap ray bans uk hollister uk balenciaga trainers nike trainers uk