:: วิสัยทัศน์ (Vision)

  • มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์และสอบเข้าโรงเรียนทหาร-ตำรวจ 

 

 :: พันธกิจ (Mission)

  • โรงเรียนพิษณุโลกคาเดทเซ็นเตอร์ มุ่งหวังที่จะเตรียมนักเรียนให้มีความพร้อมมากที่สุด ในด้านวิชาการ และพลศึกษา ในการสอบเข้าโรงเรียนทหาร-ตำรวจ 

 

 :: ความมุ่งหมาย

  • นักเรียนสามารถสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร-ตำรวจ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้สอบแข่งขันในระดับประเทศ

 

 :: วัตถุประสงค์

  • ส่งเสริมและฝึกฝนให้นักเรียนมีความสามารถในการทำข้อสอบ เพื่อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารและโรงเรียนตำรวจ ทหารทุกเหล่าทัพ
  • เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนมีสภาพร่างกายที่แข็งแรงเหมาะสม และสอดคล้องกับการสอบภาคพลศึกษา
  • เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนเป็นผู้อยู่ในระเบียบวินัย และใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

new balance uk jordan trainers Adidas Stan Smith uk nike free 5.0 uk oakley sunglasses uk timberland boots uk nike air max sale saucony trainers Longchamp uk adidas football boots uk polo shirts uk louis vuitton uk adidas neo uk nike air force 1 uk cheap ray bans uk hollister uk balenciaga trainers nike trainers uk