:: หลักสูตรนายร้อยตำรวจหญิง

เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เริ่มเรียนต้นเดือนมกราคมของทุกปี ระยะเวลาประมาณ 6 สัปดาห์ ครบถ้วนทั้งวิชาการและพลศึกษา และพาไปสอบ  ค่าเรียน 5,500.- บาท