ม.4 - ม.5 ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อสอบเข้าเตรียมทหาร

วัตถุประสงค์ :

  1. ติวเข้มวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ เพื่อใช้เรียนในชั้นเรียนปกติอย่างมีประสิทธิภาพ (นักเรียนไม่ต้องเรียนพิเศษที่อื่น)
  2. นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ระดับ ม.ต้นและ ม.ปลาย ในการทำข้อสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  3. ตะลุยโจทย์เตรียมทหาร เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะในการทำโจทย์ที่ซับซ้อน
  4. ฝึกและทดสอบภาคพลศึกษาตามแบบการทดสอบของโรงเรียนเหล่าทัพ

ระยะเวลาเรียน : เรียนเฉพาะเสาร์ (เต็มวัน) – อาทิตย์ (ครึ่งวัน) เวลา 9.00 – 16.30 น. (รวม 4 เดือน)

  • ติวเข้มวิชา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ และตะลุยโจทย์ เข้าเตรียมทหาร
  • พลศึกษา มุ่งเน้นการเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรง และทักษะการปฏิบัติตามแบบการสอบเข้าของโรงเรียนเตรียมทหาร

ค่าเรียน

  • ไป-กลับ 11,000.- บาท/เทอม
  • นักเรียนประจำ (นอนเฉพาะคืนวันเสาร์ 12,500.- บาท/เทอม)

จำนวนที่รับ 1 ห้อง (รับ 35 คน)

* หลักสูตรเตรียมทหาร พร้อมพาไปสอบ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของแต่ละปี  17,900.- บาท

* หลักสูตรเข้าค่ายติวเข้ม ปิดเทอม เดือนตุลาคม  16,000.- บาท

หลักสูตรเข้าค่ายติวเข้ม ปิดเทอม เดือนมีนาคม-เมษายน  16,000.- บาท

* มีบริการพาไปสอบช่างฝีมือทหารพร้อมที่พักเพิ่ม 2,000.- บาท

new balance uk jordan trainers Adidas Stan Smith uk nike free 5.0 uk oakley sunglasses uk timberland boots uk nike air max sale saucony trainers Longchamp uk adidas football boots uk polo shirts uk louis vuitton uk adidas neo uk nike air force 1 uk cheap ray bans uk hollister uk balenciaga trainers nike trainers uk