:: วิธีการสมัครเรียนและชำระเงิน

>>  สามารถสมัครได้ 4 วิธี 

1. สมัครผ่าน logo CS 711  ทุกสาขา ดาวน์โหลดใบชำระเงินได้ที่นี้ คลิกที่นี่         

2. ทางไปรษณีย์โดยส่งธนาณัติจำนวน 4,000.- บาท ส่งจ่าย ปณ.พิษณุโลก ในนาม นางทวีลักษณ์ ธูปมงคล 888 ม.3 ถ.เลี่ยงเมือง พิษณุโลก-วังทอง ต.หัวรอ   อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000          .

3. โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารชื่อบัญชีโรงเรียนกวดพิษณุโลกคาเดทเซ็นเตอร์  แล้วโทรศัพท์มาแจ้งที่ 055-906200 หรือ 085-0220066  พร้อมเก็บหลักฐานการโอนเงินนำมาแสดงวันเปิดเรียนวันแรกของหลักสูตร

  • ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซ่าพิษณุโลก  404-633669-1
  • ธนาคารกรุงเทพ       สาขาเซ็นทรัลพลาซ่าพิษณุโลก  470-7-04984-9
  • ธนาคารกรุงไทย       สาขาเซ็นทรัลพลาซ่าพิษณุโลก   981-9-86577-8
  • ธนาคารกสิกรไทย     สาขาเซ็นทรัลพลาซ่าพิษณุโลก   294-2-08598-5          .

4. สมัครจองด้วยตนเองหรือผู้ปกครองมาแทน ได้ที่ PHITSANULOK CADET CENTER โดยชำระค่าจอง 4,000.บาท