:: ความเป็นมา

โรงเรียนกวดวิชาพิษณุโลกวิชาการ ( PHITSANULOK CADET CENTER )เป็นสถาบันกวดวิชาเพื่อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 โดยการดำเนินงานของอาจารย์ทะยาน ธูปมงคล  และครอบครัว  โดยมีเรืออากาศตรีธนารักษ์  ธูปมงคล (ยศขณะนั้น)และทีมงานผู้ดำเนินการสอนซึ่งนับเป็นสถาบันกวดวิชาเพื่อสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร แห่งแรกในจังหวัดพิษณุโลก ในปีแรกของการติวเข้มนั้น มีนักเรียนเพียง 27 คน โดย 2 ใน 27คนได้สอบผ่านเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และเป็นที่น่ายินดียิ่งที่ปัจจุบันทั้งสองคน ได้สำเร็จการศึกษาและได้รับพระราชทานยศเป็นร้อยตำรวจตรีเมื่อ เดือน มี.ค.50 นับเป็นศิษย์รุ่นแรกที่สามารถผ่านเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารและจบการศึกษาได้อย่างน่าภาคภูมิใจ

 

:: การเรียนการสอน

โรงเรียนของเราใช้อาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนร่วมกับอาจารย์ที่เป็นคนรุ่นใหม่ เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนิทคุ้นเคย กล้าซักถาม และมีการปรับปรุงตำราเรียนอยู่เสมอ

 

 

 

 

:: แนวความคิดในการดำเนินการ

  1. ต้องดำเนินการสอนโดยบุคลากรที่มีประสบการณ์ตรง (นักเรียนเตรียมทหาร) หรือดำเนินการสอนโดยอาจารย์ที่มีประสิทธิภาพเท่านั้น
  2. ต้องมีมาตรฐานทั้งภาควิชาการ ภาคพลศึกษา และห้องเรียนที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน
  3. สามารถรองรับความต้องการของนักเรียนในจังหวัดพิษณุโลกหรือจังหวัดใกล้เคียงได้
  4. ค่าใช้จ่ายในการเข้าเรียนกับสถาบันมีความเหมาะสมกับเศรษฐกิจ