:: พลศึกษา

การเตรียมร่างกายเพื่อสอบพละศึกษา มีความจำเป็นต้องมีโค้ดให้คำแนะนำ เพื่อให้การเตรียมตัวมีประสิทธิภาพ อีกประเด็นที่สำคัญ คือ นักเรียนที่ผ่านหลักสูตรต่างๆ ของเรา จะมีสุขภาพที่ดีและมีร่างกายที่แข็งแรงอีกด้วย